POWITANIE LATA W WASILKOWIE 26 CZERWCA PIĄTEK START GODZ 17